Isekai World | ShinSekai

Isekai World | ShinSekai

Server Info
  • Status: Basic
  • Members: 104
  • Online: 38
  • Last Bumped: 8 months ago
Join the server
Server Description

Vietnamese: Chào mừng bạn đến với Discord của 💖Misaka Anime Team Official💖 Nơi các Fan Anime hội tụ lại với nhau :3 English: Welcome to 💖Misaka Anime Team Official💖 Where Anime Fans gather together: 3